'Janus' op de Garenmarkt

Leiden - Op de Leidse Garenmarkt moet een lange rij zogeheten janus-woningen komen en het huidige plein is bovendien gebaat bij een andere naam. Het zijn twee voorlopige voorstellen vanuit de wijkvereniging die inwoners uit de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West oproept met andere, creatieve ideeën te komen.

Binnenkort start de bouw van een ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt met circa 425 plekken. Als die in de loop van 2019 klaar is, ontstaat bovenop de immense autokelder een nieuw plein. Vastomlijnde plannen daarvoor zijn er niet. De gemeente wil in ieder geval dat er weer evenementen kunnen worden gehouden, Bovendien is het voorlopige idee geopperd om op garage ook parkeervakken te laten terugkeren, maar dat voornemen staat bloot aan kritiek.

Mooi

De wijkvereniging wil een stevige vinger in de pap hebben en heeft oprichting van een werkgroep aangekondigd voor later deze maand. ‘Laten we er alles aan doen om er een goed en mooi plein van te maken’, zo staat in de oproep aan buurtbewoners op de website van de wijkclub.

Met een paar zaken moeten de plannenmakers rekening houden. Er komt op het plein en langs de Korevaarstraat een ’uitgangsgebouw’ van de garage. Ook komen er veel bomen aan de randen van het huidige plein, iets wat de wijkvereniging toejuicht. Een opmerkelijk idee dat nu al is geopperd, betreft een lang en smal rijtje woningen, over een lengte van 72 meter aan de westkant van het plein, recht tegenover appartementencomplex ’t Kruytschip.

Naam

Omdat de huizen twee voorkanten moeten gaan krijgen, is de term Januswoningen bedacht. En met het rijtje wordt de bestaande, historische Garenmarkt, tussen Raamsteeg en plein, feitelijk doorgetrokken.

Dat heeft dan weer gevolgen voor de rest van het huidige parkeerplein. Die wordt altijd Garenmarkt genoemd, maar de naam is dan definitief onjuist. Als nieuwe naam, worden Raamplein of Nieuwe Garenmarkt als voorlopige alternatieven geopperd, En een fontein is opgenomen op een voorlopig wensenlijstje dat dus door buurtbewoners moet worden aangevuld. ’de parkeergarage zal in 2019 gereed zijn. We hebben dus nog tijd om de geesten rijp te maken voor iets moois’, meldt het bestuur van de wijkvereniging.

Door Loman leefmans
Leidsch Dagblad, Vrijdag 13 januari 2017